Undang-Undang Am 1

NAMA NOTA KURSUSMUAT TURUN NOTA (PDF)
Akta Polis 1967Akta Polis
Akta Penjara 1995Akta Penjara
Akta Pilihanraya 1958Akta Pilihanraya
Akta Kesalahan Pilihanraya 1954Akta Kesalahan Pilihanraya
Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984Akta Mesin Cetak dan Penerbitan
Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009Akta SPRM
Kanun Acara Jenayah (Akta 593)Kanun Acara Jenayah
Kanun Keseksaan (Akta 574)Kanun Keseksaan
Enakmen Hutan 1968Enakmen Hutan 1968
Ordinan Buruh (Bab 67)Ordinan Buruh
Ordinan Tanah (Bab 68)Ordinan Tanah
Ordinan Perolehan Tanah (Bab 69)Ordinan Perolehan Tanah
Ordinan Penggunaan Tanah dan Desa 1962Ordinan Tanah & Desa
Ordinan Perancangan Bandar dan Desa (Bab 141)Ordinan Perancangan Bandar & Desa

Undang-Undang Am 2

NAMA NOTA KURSUS MUAT TURUN NOTA (PDF)
Akta Koperasi 1993Akta Koperasi
Akta Kerajaan 1949Akta Kerajaan
Akta Kontrak 1950Akta Kontrak
Akta Pertubuhan 1966Akta Pertubuhan
Akta Imigresen 1959/63Akta Imigresen
Akta Rahsia Rasmi 1972Akta Rahsia Rasmi
Akta Acara Kewangan 1957Akta Acara Kewangan
Arahan PerbendaharaanArahan Perbendaharaan
Enakmen Biodiversiti Sabah 2000Enakmen Biodiversiti
Enakmen Perwakilan Kuasa 1963Enakmen Perwakilan Kuasa
Enakmen Tafsiran & Fasal-Fasal Am 1963Enakmen Tafsiran & Fasal-Fasal Am
Enakmen Badan-Badan Berkanun 1997Enakmen Badan-Badan Berkanun
Ordinan Kerajaan Tempatan 1961Ordinan Kerajaan Tempatan
Ordinan Tafsiran [Definisi Anak Negeri] (Bab 64)Ordinan Tafsiran (Anak Negeri)
Perlembagaan PersekutuanPerlembagaan Persekutuan
Perlembagaan Negeri SabahPerlembagaan Negeri Sabah

Undang-Undang Sivil

NAMA NOTA KURSUS MUAT TURUN NOTA (PDF)
Akta Keterangan 1950Akta Keterangan
Akta Penghutang 1957Akta Penghutang
Akta Bantuan Guaman 1971Akta Bantuan Guaman
Akta Mahkamah Rendah 1948Akta Mahkamah Rendah
Enakmen Mahkamah Anak Negeri 1992Enakmen Mahkamah Anak Negeri
Enakmen Perlindungan Alam Sekitar 2002Enakmen Perlindungan Alam Sekitar
Enakmen Perlindungan Hidupan Liar 1997Enakmen Perlindungan Hidupan Liar
Ordinan Nafkah 1959Ordinan Nafkah
Ordinan Pengangkatan 1960Ordinan Pengangkatan
Prinsip-Prinsip Asas Undang-Undang TortUndang-Undang Tort

Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah (PPPANS) 2008

NAMA NOTA KURSUS MUAT TURUN NOTA (PDF)
Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan PerkhidmatanBahagian 2 – PPPANS
Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan Bahagian 3 – PPPANS
CutiBahagian 4 – PPPANS
Kelakuan & TatatertibBahagian 5 – PPPANS
Rumah & Bangunan Pejabat Kerajaan NegeriBahagian 6 – PPPANS
Kemudahan Rawatan Pegawai & Pesara Perkhidmatan Awam NegeriBahagian 7 – PPPANS
Waktu Bekerja & Lebih MasaBahagian 8 – PPPANS
Peperiksaan & Kursus PerkhidmatanBahagian 9 – PPPANS

Arahan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah (APANS)

NAMA NOTA KURSUS MUAT TURUN NOTA (PDF)
Kerajaan dan PegawaiBab 2 – APANS
Rekod KehadiranBab 3 – APANS
Ruang Pejabat, Kebersihan Pejabat, dan Pencegahan KebakaranBab 4 – APANS
Inventori dan Bekalan PejabatBab 5 – APANS
Urusan Surat Rasmi KerajaanBab 6 – APANS
Pengurusan FailBab 7 – APANS
Penyelenggaraan dan Pemeliharaan RekodBab 8 – APANS
Kemudahan Perhubungan, Kereta dan Kapal / BotBab 9 – APANS
Pengurusan Perhubungan Pelanggan Bab 10 – APANS
Penggunaan Bahasa Melayu dalam PerkhidmatanBab 11 – APANS
Keperibadian dan KeterampilanBab 12 – APANS
Pengurusan Majlis Rasmi dan Pengurusan Lawatan Rasmi Bab 13 – APANS
Perkara Am Pengurusan Bab 14 – APANS
Peraturan Pengibaran Bendara Kerajaan Bab 15 – APANS
Pengurusan Teknolohgi Maklumat dan Komunikasi (ICT)Bab 16 – APANS
Tatacara Pengurusan Stor KerajaanTatatcara Pengurusan Stor Kerajaan

Arahan Keselamatan

NAMA NOTA KURSUS MUAT TURUN NOTA (PDF)
Pengenalan tentang KeselamatanPengenalan tentang Keselamatan
Keselamatan FizikalKeselamatan Fizikal
Keselamatan DokumenKeselamatan Dokumen
Keselamatan PeribadiKeselamatan Peribadi