Kami Berjanji Melaksanakan Program Latihan Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Negeri Seperti Berikut:

  1. Melaksanakan 100% program yang dirancang bagi Latihan anggota Perkhidmatan Awam mengikut takwim tahunan;
  2. Mengedarkan sinopsis latihan 1 bulan sebelum program bermula;
  3. Mengedarkan surat tawaran kepada peserta 2 minggu sebelum program bermula;
  4. Memproses pembayaran kos yang melibatkan latihan tidak lewat daripada 7 hari bekerja, tertakluk kepada dokumen sokongan yang lengkap; dan
  5. Mesra kepada pelanggan.