VISI
Untuk menjadikan sebuah Institusi latihan yang menerajui pembelajaran sepanjang hayat dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sabah.

MISI
Memenuhi keperluan latihan untuk menyediakan anggota perkhidmatan awam yang kompeten dan berdaya saing bagi merialisasikan agenda pembangunan kerajaan.